اینایی که مینویسم مکالمه همکارم با پسر 5 سالشه.

پسر:مامان تو بیمارستان غیر از خاله کتایون (یکی دیگه از همکارا) خاله دیگه ای نیست؟

مامان: چرا پسرم. مثلا خاله ...(اسم کوچیک من)

پسر: خب چرا بازی نمیریزه رو گوشیت بیاری واسه من؟

مامان: اون بازی نداره رو گوشیش. چون بچه نداره.

پسر: بچه نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (بعد با یه کم مکث میپرسه)مرد داره؟

مامان: بله پسرم داره.

پسر یه کم فکر میکنه بعد با تعجب میپرسه: حالا که بچه نداره پس کی ازش مراقبت میکنه؟

ای جونم به این پسر کوچولو ها که فکر میکنن سوپرمن کل دنیان....

منم یکی ازینا میخوام خب!!!!

منبع : دلنوشته های روزانه من |149. سوپرمن
برچسب ها : نداره